Επιλογή τουριστικού γραφείου για εκδρομή στο Λουξεμβούργο

Κατόπιν σύγκλησης της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών, την Τρίτη 31/10/2023 και σύμφωνα με την Πράξη 8/26-9-2023 του Βιβλίου Πράξεων της Διευθύντριας και την Υ.Α. 20883/ΓΔ4/ΦΕΚ456Β’/13-02-2020, αποφασίστηκε ομόφωνα από τη Διευθύντρια, την Υποδιευθύντρια, τους συνοδούς εκπαιδευτικούς, τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και τους εκπροσώπους των μαθητών/τριών, η επιλογή της προσφοράς και η αναδοχή…

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή τουριστικού γραφείου για εκδρομή στο Στρασβούργο

Κατόπιν σύγκλησης της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών, την Τρίτη 31/10/2023 και σύμφωνα με την Πράξη 8/26-9-2023 του Βιβλίου Πράξεων της Διευθύντριας και την Υ.Α. 20883/ΓΔ4/ΦΕΚ456Β’/13-02-2020, αποφασίστηκε ομόφωνα από τη Διευθύντρια, την Υποδιευθύντρια, τους συνοδούς εκπαιδευτικούς, τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και τους εκπροσώπους των μαθητών/τριών, η επιλογή της προσφοράς και η αναδοχή…

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή τουριστικού γραφείου για 5μερη εκδρομή (7ήμερη με πλοίο)

Κατόπιν σύγκλησης της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών, την Τετάρτη 25/10/2023 και σύμφωνα με την Πράξη 8/26-9-2023 του Βιβλίου Πράξεων της Διευθύντριας και την Υ.Α. 20883/ΓΔ4/ΦΕΚ456Β’/13-02-2020, αποφασίστηκε ομόφωνα από τη Διευθύντρια, την Υποδιευθύντρια, τους συνοδούς εκπαιδευτικούς, τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και τους εκπροσώπους των μαθητών/τριών, η επιλογή της προσφοράς και η αναδοχή…

Διαβάστε περισσότερα