ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΥΔ ΕΓΓΡΑΦΕΣ.1 ΥΔ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2 Παρακαλούνται οι Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών/τριών παράλληλα με την Ηλεκτρονική εγγραφή-ανανέωση-μετεγγραφή, να συμπληρώσουν και να αποστείλουν μέσω gov.gr  ή με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, (δηλώνοντας το γνήσιο της υπογραφής τους), τις Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναρτώνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ 2024-25 ΕΞΕ – 35099 – 2024 – Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2024-2025

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαίες μεταθέσεις 2024

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση από περιοχή σε περιοχή υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 11/4/2024. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 114650/Ε2/12-10-2023 (ΑΔΑ: 99ΚΕ46ΝΚΠΔ-41Ψ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε.. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν…

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025

Εκδόθηκε η προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/τριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού έτους 2024-2025 με προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από την 26-03-2024 μέχρι και την 25-04-2024, ημέρα Πέμπτη. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΝ 2024_ΑΔΑ 6ΛΖΡ4653ΠΩ-5ΕΞ ΕΞΕ – 30865 – 2024 – Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025

Διαβάστε περισσότερα