• Τα σχολικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή, ανά τάξη και ανά μάθημα: http://ebooks.edu.gr/new/
  • «Πλατφόρμα Αίσωπος»: η Πλατφόρμα Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής: http://aesop.iep.edu.gr/
  • Ο ιστότοπος ψηφιακών εκπαιδευτικών βοηθημάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο ιστότοπος είναι διαθέσιμος για τα μαθήματα: Αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφικός Λόγος, Βιολογία Γενικής Παιδείας, Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας, Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών / Οικονομίας & Πληροφορικής, Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών: http://www.study4exams.gr/