Οικολογική δράση: Ανακύκλωση και επιβράβευση της Περιφέρειας Αττικής The Green City