Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη) (https://eclass.sch.gr/) είναι μια σύγχρονη εκπαιδευτική πλατφόρμα για μαθητές και εκπαιδευτικούς, και χρησιμοποιείται καθημερινά στα σχολεία όλης της χώρας. Αποτελεί ένα ευέλικτο, ασφαλές και απλό στη χρήση ψηφιακό περιβάλλον για τη μάθηση, την επικοινωνία και τη συνεργασία, υποστηρίζοντας πολλά εκπαιδευτικά σενάρια.

Η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me (https://e-me.edu.gr) είναι μια σύγχρονη, συνεργατική, κοινωνική και επεκτάσιμη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς, που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει δραστηριότητες τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης μάθησης. Παρέχει στη σχολική κοινότητα έναν ασφαλή ψηφιακό χώρο εργασίας και συνεργασίας και διατίθεται από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) ως πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης για τα Ελληνικά σχολεία.

Η e-me αποτελεί ένα προσωπικό περιβάλλον μάθησης και υποστηρίζει:

  • τη δημιουργία ιδιωτικών και δημόσιων χώρων συνεργασίας (κυψέλες),
  • την επικοινωνία και κοινωνική δικτύωση μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών,
  • την οργάνωση, αποθήκευση και ανταλλαγή αρχείων σε περιβάλλον cloud,
  • την εύκολη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού,
  • την ανάθεση και παρακολούθηση εργασιών,
  • την προβολή της δουλειάς μέσα από συνεργατικά και ατομικά ιστολόγια,
  • την αξιοποίηση ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων από τα αποθετήρια Φωτόδεντρο και αλλού, ενώ παρέχει ψηφιακά εργαλεία για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης.