Σχολικό έτος 2023-2024:

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας Καζάκου Μαρίνα και Δορυφόρου Μαρία παρακολούθησαν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Tackling discipline in the classroom», στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας από 18-03-2024 έως τις 23-03-2024.

Φιλοξενία εκπαιδευτικών-μαθητών από τη Γουαδελούπη της Καραϊβικής από 09-03-2024 έως 18-03-2024.

Προγράμματα Erasmus+ που έχουν γίνει στο σχολείο μας:

1) Τον Σεπτέμβριο του 2021 εκπαιδευτικοί του σχολείου μας παρακολούθησαν εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools» που διεξήχθη στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας.

2) Τον Μάιο του 2022 εκπαιδευτικοί του σχολείου μας παρακολούθησαν εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «ICT empowerment» που διεξήχθη στον Άγιο Ιουλιανό της Μάλτας.

3) Τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 2022 εκπαιδευτικοί του σχολείου μας παρακολούθησαν εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Classroom Management Solutions for Teachers: New Methodologies, Effective Motivation, Cooperation and Evaluation Strategies» που διεξήχθη στη Βαρκελώνη της Ισπανίας.