Το Ωράριο Διδασκαλίας του σχολείου μας είναι:

1Η ΩΡΑ: 08.15-09.00

2Η ΩΡΑ: 09.05-09.50

3Η ΩΡΑ: 10.00-10.45

4Η ΩΡΑ: 10.50-11.35

5Η ΩΡΑ: 11.45-12.30

6Η ΩΡΑ: 12.35-13.20

7Η ΩΡΑ: 13.20-14.00