Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τη συνημμένη εγκύκλιο, για τους υποψήφιους που θα υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο το σχολικό έτος 2021-2022, προκειμένου να εισαχθούν σε Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος και στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, οι προκαταρκτικές εξετάσεις καθώς και οι υγειονομικές εξετάσεις για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού θα διεξαχθούν την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου του 2022.

ΕΞΕ – 141496 – 2021 – Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων 2022

Αφήστε σχόλιο