Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα Διαδικτυακά Τμήματα της ΠΔΕΑ και της ΔΔΕ Ανατ. Αττικής λειτουργούν κανονικά.

 

Σε αυτά τα τμήματα εντάσσονται οι μαθητές που ανήκουν οι ίδιοι σε ευπαθείς ομάδες, εφόσον έχουν υποβάλλει αίτηση προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά ή έχουν καταθέσει αίτημα για ένταξη τους, σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ. πρωτ. 14109/ΓΔ4/05-02-2021 (Β΄455) και 43274/ΓΔ4/14-04-2021 (Β 1512) ΚΥΑ, εφόσον συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρά υποκείμενα νοσήματα.

 

Η πρόσβαση των μαθητών αυτών στα διαδικτυακά τους τμήματα παρέχεται μέσω της πλατφόρμας η-τάξη (https://eclass.sch.gr) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, κάνοντας σύνδεση με τον προσωπικό τους λογαριασμό.

 

Οι συγκεκριμένοι μαθητές θα εντοπίσουν στο «Χαρτοφυλάκιο Χρήστη», πέρα από τα μαθήματα της σχολικής τους μονάδας το νέο  τμήμα τους της ΠΔΕΑ ή της ΔΔΕ Ανατ. Αττικής. Αν δεν εντοπίζουν το συγκεκριμένο μάθημα στην πρώτη καρτέλα μαθημάτων (πρώτα πέντε μαθήματα), μπορούν να προηγηθούν στις επόμενες σελίδες ή να πατήσουν το κουμπί «Όλα τα μαθήματα».

 

Οι μαθητές/τριες αφού εισέλθουν στο μάθημα τους (Διαδικτυακό τμήμα τους) μπορούν μεταξύ άλλων να εντοπίσουν τις διευθύνσεις των εκπαιδευτικών (Webex rooms) για τη σύνδεση τους στην σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία ανά μάθημα. Αφού εντοπίσουν την ημέρα και τη διδακτική ώρα που θέλουν, κάνουν κλικ στο σύνδεσμο (webex link) του εκπαιδευτικού που διδάσκει εκείνη την ώρα και οι εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη ανοίξει το room αναμένουν και επιτρέπουν πρόσβαση στους μαθητές στη σύγχρονη διδασκαλία.

 

Η Διευθύντρια

Δρ. Ανθή Γεωργιάδου

Αφήστε σχόλιο