Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ8/46284/Δ4/14-4-2020 , τα κριτήρια δανεισμού  φορητών συσκευών tablet και laptop στους Μαθητές που δεν διαθέτουν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή στο σπίτι τους, προκειμένου να εξυπηρετηθούν για τη  σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, είναι:

Α. Τα Κοινωνικά  

Β. Το χαμηλό Εισόδημα

Γ. Η Ανεργία Γονέων/Κηδεμόνων

Δ. Η ιδιότητα μέλους μονογονεïκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης  ή ορφανικής οικογένειας

Ε. Η ύπαρξη ειδικών δυσκολιών μάθησης.

Η Διαδικασία

Ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας, μετά από συνεννόηση με τον οικείο Σύλλογο των Διδασκόντων, τα μέλη του οποίου μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ακόμη και ηλεκτρονικά, αποφαίνεται σε ποιον, κατά προτεραιότητα Μαθητή/τρια ή Εκπαιδευτικό της Σχολικής Μονάδας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ αποδοχής της δωρεάς (σ.σ. οι συσκευές που δόθηκαν ως δωρεά στο Υπ. Παιδείας από διάφορους φορείς και επιχειρηματίες) ή στη σύμβαση μεταξύ του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του δωρητή ή στην ΥΑ κατανομής των δωρηθέντων λαμβάνοντας υπόψη και την τυχόν επιθυμία του εκάστοτε δωρητή, δύναται να διατεθεί κάθε ηλεκτρονική συσκευή για προσωρινή χρήση, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Οι Γονείς θα υπογράφουν Δήλωση Παραλαβής

Κατά την παράδοση της ηλεκτρονικής συσκευής από τον Διευθυντή, ο παραλήπτης (Γονέας/Κηδεμόνας ή Εκπαιδευτικός)  υπογράφει  Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποίαν αναφέρει ρητά ότι παρέλαβε τη συγκεκριμένη συσκευή (αναλυτική περιγραφή), αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός μεν επιστροφής της ανωτέρω συσκευής στη σχολική μονάδα, όταν εκλείψουν οι λόγοι, για τους οποίους του παραχωρήθηκε η χρήση της (π.χ. όταν λήξει η αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των Σχολικών μονάδων)  ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από τη Διεύθυνση της Σχολικής μονάδας και αφετέρου καταβολής αποζημίωσης στο Ελληνικό Δημόσιο ή αντικατάστασης της ηλεκτρονικής συσκευής σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή βλάβης, η οποία υπερβαίνει την αναμενόμενη από τη συνήθη χρήση της και δεν οφείλεται σε ελάττωμα της συσκευής, καθώς και σε περίπτωση που απλώς αρνηθεί την επιστροφή της στη σχολική μονάδα, από την οποία την παρέλαβε.

 

Ως εκ τούτου παρακαλούμε τους Γονείς και Κηδεμόνες των Μαθητών, του 2ου Λυκείου Αρτέμιδος, οι οποίοι ενδιαφέρονται να δανειστούν tablet, όπως

μέχρι τη Δευτέρα, 30/11/2020,

αποστείλουν μόνο με ηλεκτρονική μορφή, στο mail του Σχολείου: mail@2lyk-artem.att.sch.gr , τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Αίτηση και το τελευταίο Εκκαθαριστικό της Εφορίας,) ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση διάθεσή τους, στους Μαθητές μας.

 

Η Διευθύντρια

Δρ. Ανθή Γεωργιάδου

 

 

Αφήστε σχόλιο