ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ (MONO απόφοιτοι) – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (ΜΟΝΟ απόφοιτοι) – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (MONO μαθητές)

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, θα πρέπει να στείλετε e-mail για rendez-vous, λόγω της Πανδημίας, ώστε να αποφύγουμε τον συνωστισμό. Την απάντηση που θα σας αποστείλουμε για την ημέρα και την ώρα, θα πρέπει οι Μαθητές-Απόφοιτοι να την εκτυπώσουν και να την έχουν μαζί τους, για να μπορέσουν να μετακινηθούν. (λόγω καραντίνας) Οι Μαθητές-Απόφοιτοι θα…

Read More